Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

 
 

Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

 

(HQ Online)- DN đã nộp thuế GTGT theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan và không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP sẽ được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam đề nghị khấu trừ thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định thuế. 

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Căn cứ Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”.

Tại Điều 22 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Bên cạnh đó, căn cứ hồ sơ kiểm tra sau thông quan của Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam, Bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty số 156/KL-KTSTQ (C3) ngày 29/3/2018, Quyết định số 128/QĐ-KTSTQ ngày 6/4/2018 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 168/QĐ-XPVPHC ngày 24/4/2018 thì hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam được xác định là vi phạm quy định về khai thuế và hình thức xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ). 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).

Do đó, số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ. Công ty cần liên hệ với cơ quan Thuế nội địa để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: