Bản tin nhà đầu tư

Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ

Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ (4/19/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản Xuất và Thương Mại HCD giải trình về việc: Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 tăng 1117,31% so với cùng kỳ năm trước. 
   Nguyên nhân được xác định là do giá hạt nhựa vẫn đang trên đà tăng mạnh. Ngoài ra, công ty còn nhận được một phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần của công ty liên kết.
Xem chi tiết
CBTT Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước.

CBTT Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước. (3/25/2022)

Công bố TT của Công ty CP Đầu tư Sản Xuất và Thương Mại HCD về việc Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước.  Xem chi tiết
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (2/10/2022)

 Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Chi tiết tài liệu Quý cổ đông, Nhà đầu tư vui lòng xem tại đây Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất