Thông báo HCD

Hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt. (8/16/2021)

HCD - INVESTPRO : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD ( MÃ CK: HCD) xin công bố thông tin chi trả cổ tức 5% bằng tiền tới Quý cổ đông và nhà Đầu tư như sau: Xem chi tiết
HCD : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HCD : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (4/24/2021)

  ĐHĐCĐ thường niên HCD 2021: Ngày 24 /4/ 2021 HCD –INVESTPRO đã tổ chức thành công tốt đẹp.
Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất