Tin tức Tổng hợp

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

 

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

 

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017


 

(HQ Online)- Dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản AHTN 2017 (dự thảo Danh mục) hiện đang được Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2017 để áp dụng từ ngày 1-1-2018.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Yên Bình, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, tại dự thảo Danh mục sẽ có nhiều dòng hàng được bổ sung, chi tiết hoặc thay thế  để cập nhật các thay đổi về công nghệ, tạo thuận lợi trong trao đổi thương mại quốc tế, thực hiện các hiệp ước, công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, quản lý hóa chất độc hại cần kiểm soát....

Theo đại diện Cục Thuế XNK, đơn vị chủ trì xây dựng, dự thảo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục AHTN 2017 của ASEAN. Dự thảo Danh mục mới tăng 1.255 dòng hàng so với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 (Danh mục hiện hành).

Trong số 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số của dự thảo Danh mục, có 2.321 dòng hàng có mô tả mới so với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC do tách mã, chuyển mã hoặc mở dòng nhằm chi tiết hóa mô tả của các nhóm hàng hoặc để cập nhật các thay đổi về công nghệ, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường phù hợp với tình hình thực tế...

Được biết, để xây dựng dự thảo Danh mục này, Ban chỉ đạo và Tổ triển khai xây dựng Danh mục đã phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội, các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát để chuyển đổi ngôn ngữ của 2.321 dòng hàng mới sang tiếng Việt, đảm bảo phù hợp với thuật ngữ chuyên ngành, một số dòng hàng được bổ sung thêm chú thích cuối chương như Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam, ý kiến của bộ ngành, Chú giải bổ sung SEN để thuận tiện tham khảo khi phân loại hàng hóa, áp dụng Danh mục. Những thay đổi so với Danh mục 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị.

Ngành hàng ô tô

Ngành hàng ô tô là một trong những ngành hàng có sự thay đổi đáng kể trong dự thảo Danh mục lần này. Với mục tiêu phù hợp với sự phát triển công nghệ và thương mại quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới đã cấu trúc lại việc chi tiết hàng hóa của ngành ô tô, đặc biệt là nhóm 87.02 và 87.03. Theo đó, trước đây các nhóm hàng ô tô chỉ chi tiết cho loại ô tô chạy dầu, ô tô chạy xăng và ô tô loại khác, tuy nhiên trên thực tế hiện nay ngành ô tô đã phát triển nhiều chủng loại xe mới, đa dạng về thiết kế và tính năng, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường... Cụ thể, nhóm 87.02 là nhóm ô tô chở 10 người trở lên, trước đây chỉ chi tiết 2 loại là  ô tô chạy dầu và loại khác, nay được chi tiết thành 5 loại là ô tô chạy dầu, loại kết hợp dầu và điện, loại kết hợp xăng và điện, loại chạy điện và loại khác. Nhóm 87.03 là nhóm ô tô chở dưới 10 người và các loại xe khác được thiết kế để chở người, trước đây chi tiết thành 3 phân nhóm là ô tô chạy dầu, ô tô chạy xăng và ô tô khác. Theo Danh mục mới, nhóm 8703 được chi tiết lại thành tám phân nhóm là (i) ô tô chạy xăng, (ii) ô tô chạy dầu, (iii) loại kết hợp xăng và điện nhưng không nạp điện từ nguồn bên ngoài, (iv) loại kết hợp dầu và điện nhưng không nạp điện từ nguồn bên ngoài, (v) loại kết hợp xăng điện có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài, (vi) loại kết hợp dầu và điện có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài, (vii) loại chạy điện và (viii) loại khác.

Bên cạnh đó, một số dòng xe mới hiện nay có kim ngạch giao thương quốc tế cao cũng đã được chi tiết trong dự thảo Danh mục, đó là các loại Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles),  Ô tô kiểu Sedan... Việc chi tiết thêm nhằm phản ánh đúng thực tế phát triển công nghệ của ngành công nghiệp ô tô, xu hướng tiêu dùng và mức độ giao dịch của một số dòng xe mới, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại quốc tế trong lĩnh vực này.

Ngành hàng thủy sản

Theo đề nghị của Tổ chức FAO để tăng cường giám sát an toàn thực phẩm toàn cầu, một số mặt hàng cá đã được mô tả lại, bổ sung tên khoa học, các mặt hàng phụ phẩm ăn được của cá sẽ được gom lại thành một phân nhóm để dễ kiểm soát (phân nhóm 0302.9x và 0303.9x), đồng thời bổ sung tên chi tiết một số loài cá vào các phân nhóm... Ngoài ra, một số loại cá có kim ngạch thương mại cao, chưa được chi tiết trong Danh mục hiện hành, thì nay đã được bổ sung trong dự thảo Danh mục mới. Đa số các dòng hàng mới này được minh hoạ chi tiết tại Chú giải bổ sung SEN và có chú thích tên khoa học để tránh nhầm lẫn trong việc phân loại. Các nội dung thay đổi này nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như xây dựng các chính sách quản lý, bảo hộ sản xuất trong nước. Những dòng hàng phụ phẩm của cá được gom lại cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan...

Ngành hàng thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ

Để thực hiện Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế, Chú giải pháp lý phân nhóm 1 cho phân nhóm 3808.50 (của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC) đã được mở rộng một số tên hóa chất phải quản lý là alarchlor, aldicarb... Đồng thời bổ sung chú giải pháp lý cho các phân nhóm từ 3808.61 đến 3808.69 của Danh mục theo phiên bản AHTN 2017 cho một số hóa chất dùng trong phòng chống sốt rét; bổ sung phân nhóm mới là 3808.52 cho mặt hàng DDT dùng làm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ nấm; mở thêm phân nhóm 3808.6x cho các mặt hàng hóa chất có chứa các chất dùng chống sốt rét và chia thành các phân nhóm mới 3808.61, 3808.62, 3808.69 theo trọng lượng đóng gói. Đây là ngành hàng cần có sự kiểm soát chặt chẽ, do vậy việc chi tiết các mặt hàng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh là phù hợp, tạo thuận lợi cho việc xây dựng các danh mục hàng hóa chuyên ngành để kiểm tra, kiểm soát, là cơ sở để xây dựng các chính sách ưu tiên cho các mặt hàng thân thiện với môi trường.

Ngành hàng gỗ

Tại Chú giải pháp lý phân nhóm 2 Chương 44 của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC, khái niệm “gỗ nhiệt đới” liệt kê một số loài gỗ nhiệt đới cụ thể. Tuy nhiên, theo đề nghị của tổ chức Thương thực Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), khái niệm “gỗ nhiệt đới” đã bị xóa bỏ trong phiên bản 2017. Do đó, khái niệm “gỗ nhiệt đới” được mở rộng, không chỉ bao gồm một số loài cụ thể như phiên bản 2012, đồng thời, một số loài gỗ nhiệt đới và kích thước gỗ được chi tiết thêm tại Danh mục phiên bản 2017 để phản ánh kim ngạch thương mại toàn cầu cao. Trong các năm gần đây, ngành chế biến gỗ Việt Nam đã có sự tăng trưởng về năng lực, giá trị sản xuất lẫn thị trường xuất khẩu. Việc mở rộng khái niệm gỗ nhiệt đới và chi tiết tên các loại gỗ nhiệt đới có giao dịch thương mại lớn sẽ tạo thuận lợi trong thương mại quốc tế đối với các mặt hàng này.

Ngành cao su

Ngành hàng cao su về cơ bản không có nhiều thay đổi, dự thảo Danh mục chi tiết cho 207 dòng hàng của ngành cao su, trong đó có 175 dòng hàng giữ nguyên như Danh mục hiện hành, 12 dòng hàng gộp, và 20 dòng hàng tách mới. Một trong các nhóm có thay đổi là nhóm hàng 40.11, các loại lốp bơm hơi băng cao su, chưa qua sử dụng, trước đây cấu trúc theo hình dáng của hoa lốp đó là loại có hoa lốp chữ chi hoặc tương tự và loại khác, hiện nay đã được cơ cấu lại mục đích sử dụng.

Trong số 12 dòng hàng gộp thuộc phân nhóm 4011.90 “loại khác” được điều chỉnh mô tả và gộp từ các mã hàng tương ứng theo kết cấu và được chi tiết theo 4 loại: lốp dùng cho xe thuộc Chương 87 (trừ lốp sử dụng cho xe con, xe buýt, ô tô vận tải, máy bay, mô tô, xe đạp); lốp dùng cho máy móc, thiết bị thuộc nhóm 84.29 và 84.30; lốp khác có kích thước trên 450mm; loại khác (không bao gồm 3 loại trên).

Ngành dệt may

Ngành này gồm 224 dòng hàng mới được chi tiết để cập nhật một số sản phẩm may mặc có đặc tính mới hoặc để đảm bảo chi tiết phân loại mặt hàng và chính sách quản lý của một số nước ASEAN, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Ví dụ: chi tiết thêm 28 dòng hàng “Được in bằng phương pháp batik truyền thống”; chi tiết thêm các dòng hàng về các vật liệu khác nhau như bổ sung 2 dòng hàng “Từ lanh”, 3 dòng hàng “Từ vải không dệt”, 13 dòng hàng “từ tơ tằm”... chi tiết thêm các mặt hàng có đặc tính mới, ví dụ, dòng hàng 6005.35.00 “Những loại vải được chi tiết trong Chú giải phân nhóm 1 Chương 60 (vải tẩm hoặc phủ một số chất có tác dụng chống sốt rét)” hay dòng hàng 6304.20.00 “Màn ngủ được chi tiết tại Chú giải Phân nhóm 1 Chương 63 (làm từ vải ngâm tẩm hoặc phủ một số chất có tác dụng chống sốt rét)”...

Nhóm sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ

Tại Danh mục 103/2015/TT-BTC, các sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ thuộc nhóm 69.07 và nhóm 69.08. Để cập nhật nhu cầu thay đổi của nền công nghiệp gốm sứ, tại phiên bản 2017, hai nhóm 69.07 và 69.08 được gộp thành một nhóm là 69.07, trong đó không phân biệt loại “đã tráng men” hay “không tráng men” và được cấu trúc lại theo tiêu chí kích thước, độ thấm nước của sản phẩm. Ngoài ra, nhóm 69.07 bổ sung thêm mặt hàng mới là “finishing ceramics- các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện” phù hợp với thực tế. 

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Bài viết khác:

Dầu tăng mạnh dù dự trữ tại Mỹ nhảy vọt, còn xăng lên đỉnh 6 tháng

Giá dầu tăng hơn 1% sau quyết định của Ả-rập Xê-út

Citigroup: Giá dầu sẽ giữ đà tăng trong cuối năm 2018, có thể lên 90 - 100 USD/thùng

Không tính thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy

Thị trường ngày 17/10: Áp lực nguồn cung đẩy giá dầu tăng trở lại

Thị trường ngày 25/9: Giá dầu tăng vọt, vượt 81 USD/thùng

Giải đáp nhiều vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tài sản vào nội địa

Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Giá dầu tăng hơn 2% do ảnh hưởng từ bão

Tháng thứ 10 liên tiếp các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu

Quy trình giải quyết miễn thuế hàng NK theo điều ước quốc tế

Dầu thô tăng giá nhờ trợ lực từ thỏa thuận Mỹ - Mexico

Cần điều kiện gì để được giảm giá trong khai trị giá hải quan?

Dầu thô tăng giá nhờ triển vọng tích cực về căng thẳng Mỹ - Trung

40 năm tái chế phế liệu đã cho "ra lò" các tập đoàn Trung Quốc tỷ đô chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Muốn điều chỉnh thời gian miễn thuế phải lập danh mục hàng hóa NK

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Kinh tế 7 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh, dầu thô tăng giá

Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

Hướng dẫn mới nhất về quản lý phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam

Dầu Brent tăng hơn 1% trước khả năng gián đoạn nguồn cung từ Libya và Venezuela

Giá dầu thô Mỹ đạt đỉnh 3,5 năm vì căng thẳng với Iran

Thủ tục hoàn thuế thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Dầu WTI tăng liền 4 phiên lên cao nhất trong 2 tuần

Thị trường hàng hóa ngày 14/6: Dầu tăng, thép cây tiếp tục lên giá, khí gas tự nhiên cao nhất 4 tháng rưỡi

Giá dầu WTI tăng dù OPEC tăng sản lượng

Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

Giá thép lên cao nhất kể từ tháng 3/2018

Yêu cầu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên

15 loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Hàng tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày

Giá dầu đạt đỉnh kể từ 2014 vì tình hình Venezuela

Tăng trưởng kinh tế 2018 có thể lên tới 7,02%

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Giá dầu cao nhất kể từ 2014, đe dọa tâm lý tiêu dùng

Dầu thô tăng giá, chênh lệch WTI và Brent lớn nhất 5 tháng

Dự trữ thép Trung Quốc giảm mạnh, biên lợi nhuận ngành thép dự báo tăng mạnh

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những điểm mới về khai báo, kiểm tra hải quan

Giá dầu tăng 3%, đạt đỉnh 3,5 năm

“Điểm mặt” thách thức xuất khẩu ngành hàng chủ lực

Điều kiện để hàng XNK tại chỗ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Giá sắt thép nhập khẩu tăng mạnh

Giá dầu tăng bất chấp trữ lượng dầu thô Mỹ tăng

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Giá dầu tiếp tục tăng gần 1%

Giá dầu châu Á ngày 19/4 vọt lên mức 'đỉnh' của hơn ba năm

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang

Cụ thể hóa quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giá dầu tăng trở lại do số lượng giàn khoan Mỹ giảm

Hơn 26.600 C/O mẫu D điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN

Xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ

Dầu leo dốc gần 6% trong tuần tăng mạnh nhất trong 8 tháng

Giá dầu đầu tuần phục hồi mạnh 2%

Giá thép không ngừng tăng sau Tết

Giá dầu tăng, đạt đỉnh 3 tuần

Nguyên liệu thô tăng giá kéo giá thép tiếp tục tăng

Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa

Giá dầu Brent tăng mạnh vượt ngưỡng 71 USD

Dự báo ngành thép tăng trưởng 20 - 22% trong năm 2018

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu

Năm 2018, ngành Hải quan đẩy mạnh đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Giá dầu cuối tuần tiếp tục tăng

Giá dầu tăng mạnh, dần tiến tới ngưỡng 70 USD/thùng

Giá thép tăng trở lại do tín hiệu tăng cường thắt chặt sản lượng của chính phủ Trung Quốc

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

Số lượng giàn khoan Mỹ giảm, giá dầu thô đầu tuần tiếp tục tăng

Khai báo C/O mẫu D điện tử qua một cửa ASEAN như thế nào?

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

Giá thép tăng gần 50% trong năm 2017

Giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong 2,5 năm

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khai thuế

Chính phủ ra quy định mới về thuế VAT

Giá dầu tăng nhẹ trước kỳ công bố số liệu tồn kho Mỹ

Hàng NK để sản xuất XK bị tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK

Giá dầu thô tăng hơn 1%

Sản phẩm nhựa nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm trên 65% tổng kim ngạch

Hàng nghìn mặt hàng sẽ áp dụng biểu thuế xuất thông thường mới

Hải quan giám sát chặt mặt hàng thép

XNK cuối năm tăng cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh

Giá thép tại Thượng Hải đạt đỉnh 6 tuần nhờ triển vọng 2018

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

Giá thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu lên cao nhất trong 2 năm rưỡi

Thêm 6 ngân hàng tham gia đề án nộp thuế điện tử 24/7

Sản lượng ống thép 10 tháng 2017 tăng gần 18% so với cùng kỳ

Giá dầu trên đà tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp do bất ổn ở Ả-rập Saudi

Giá dầu tăng mạnh hơn 3% do bất ổn tại khu vực Trung Đông

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu thô tăng 3 ngày liên tiếp do triển vọng nhu cầu dầu 2018 tích cực

Dầu tăng nhẹ trước những gợi ý của OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người dân

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Phải có lý do chính đáng mới được thay đổi loại hình từ nhập khẩu sang quá cảnh

Sản lượng thép thế giới tháng 8 tiếp tục giữ đà tăng trưởng 6,3%

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

Giá thép tăng cao kỷ lục

Giá dầu tăng khi Mỹ tăng cường nhập dầu thô

Các nhà máy thép Trung Quốc chạy đua tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Quản lý thế nào khi doanh nghiệp đổi địa bàn làm thủ tục hải quan?

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

Giá dầu tăng mạnh sau khi báo cáo của IEA được công bố

Giá dầu thô tăng sau khi Ả-rập Saudi bàn về khả năng kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác

Thời điểm nộp chứng từ xuất xứ không phụ thuộc vào thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Giá dầu tăng do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 8 tuần liên tiếp

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY HCD

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

Sau đợt "bão giá" thép, giá hàng loạt kim loại khác liên tục lập đỉnh

Giá dầu lên cao nhất trong 2 tháng trở lại đây

DN có thể ghi nhãn và chịu trách nhiệm khai báo theo hợp đồng mua bán

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi sát sao trữ lượng và sản lượng dầu thô Mỹ

Giá dầu tiếp tục đà tăng lên mức kỷ lục gần 2 tháng

Năm 2017 tăng trưởng ngành thép 12% hoàn toàn khả quan

Giá dầu quay đầu tăng mạnh sau cam kết của Ả-rập Saudi

Triển vọng giá dầu: Cuộc họp OPEC cận kề, nhà đầu tư lo lắng sản lượng của OPEC sẽ tăng

Giá dầu "tăng tốc" do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh

Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Trung Quốc giảm xuất khẩu thép, thương lái nước ngoài dè dặt

Dầu tăng liền 3 phiên lên cao nhất từ đầu tháng 7

Nguyên liệu NK sản xuất hàng hóa, đã thực XK có được hoàn thuế?

Trung Quốc bắt đầu đợt càn quét nhà máy thép kém chất lượng, thị trường thép sẽ tái cân bằng?

Giá dầu quay đầu tăng sau phiên lao dốc cuối tuần trước

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Luật Thuế XK, NK cần được hướng dẫn cụ thể hơn

Hàng tái nhập không phải nộp thuế trong thời hạn tái chế

Giá dầu thô quay đầu tăng

Hoàn thuế Giá trị gia tăng điện tử: Bước tiến mới hướng tới minh bạch của ngành Thuế

Phế liệu dư thừa được miễn thuế NK khi tiêu thụ vào nội địa

242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK

Mỹ Latinh gia tăng nhập khẩu thép từ Trung Quốc

Gần 50% lượng thép nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc

Ngành thép sẽ có sự phân hóa

Mỹ chấm dứt một phần rà soát thuế chống bán phá giá sản phẩm đinh thép Việt Nam

Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%

Triển vọng giá dầu tuần này: Thị trường lo lắng trữ lượng dầu đá phiến của Mỹ

“Nâng cấp” nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế

Không được hoàn trả thuế tự vệ nếu không trực tiếp NK thép

Gỡ vướng cho doanh nghiệp về ưu đãi, ân hạn thuế

Sản lượng thép Trung Quốc liên tục phá kỷ lục

Từ 1-7, kinh doanh miễn thuế phải có phần mềm kết nối với hải quan

Thủ tục NK phế liệu vướng do văn bản chưa rõ ràng

Giá dầu bật tăng sau cuộc khủng hoảng ngoại giao trong thế giới Ả Rập

Nguyên liệu NK đã nộp thuế khi chuyển mục đích sử dụng sẽ được hoàn thuế

OPEC, các nhà sản xuất ngoài OPEC cam kết cắt giảm tồn kho xuống mức trung bình 5 năm

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, giá dầu về đáy gần 1 tháng

Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép

Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 29/5/2017

Các nhà đầu cơ gia tăng đặt cược vào giá dầu sau quyết định của OPEC

Mở rộng thu thập thông tin đến doanh nghiệp vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài "khẩu chiến" về việc bảo hộ thép

Nắm bắt vướng mắc về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

OPEC có cần dầu đạt giá 80 USD/thùng không?

Gỡ vướng về báo cáo quyết toán, vật tư dư thừa, kho ngoại quan

Giá dầu tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp OPEC

Giá thép cao nhất 2 tháng do Trung Quốc tăng cường chiến dịch bảo vệ môi trường

Tính phụ phí CIC tính vào trị giá hàng NK

Giá dầu nối tiếp đà tăng

Không miễn thuế XK đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu NK

Dầu vọt hơn 2% lên đỉnh 2 tuần sau tuyên bố chung của Ả-rập Xê-út và Nga

DN nên lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

Không trực tiếp NK, ủy thác NK không được gia hạn nộp thuế GTGT

Hàng NK để góp vốn không phải nộp thuế GTGT

Hoàn thiện pháp lý để mở rộng kết nối Hải quan với doanh nghiệp kho, bãi, cảng

Đồng USD tăng kéo giá dầu thô giảm

Dầu khởi sắc trước khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến năm 2018

Thị trường PVC nội địa Trung Quốc dừng giảm giá

Dầu WTI bất chợt rớt mốc 47 USD xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2016

Dầu sụt hơn 2% và rớt mốc 48 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 1 tháng

Phải làm gì khi mất tờ khai hải quan?

Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ biến động trái chiều

Ngành sản xuất thép Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bão hòa

Chuyên môn hóa công tác kiểm định trong tình hình mới

Sẽ không có thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK

Các tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có lãi lớn

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD

Headquarter Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương
Office Văn phòng điều hành: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Factory Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Call Tel: 0222. 3903666- Fax: 0222.3903596
Email Email: info@hcdgroup.com.vn
Web Website: www.hcdgroup.com.vn - www.hcdgroup.vn - www.hcd-invest.com.vn

Warehouse Trung tâm kho vận:
Kho vận 1: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho vận 2: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đang trực tuyến: 131
Hôm nay: 333
Hôm qua: 2,183
Tất cả: 1,051,765