KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ II NĂM 2017 CÔNG TY MẸ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ II  NĂM 2017 CÔNG TY MẸ

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD xin công bố tóm tắt kết quả kinh doanh quý II/2017  như sau:

·        Số liệu quý II/2017 (theo báo cáo riêng - Công ty Mẹ )

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 3,2 tỷ - tăng 53% so với cùng kỳ năm 2016 ( 2,09 tỷ đồng).

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 148,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái ( 142,45 tỷ đồng).

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích

Chỉ Tiêu

Qúy II/2017

Quý II/2016

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

148,230,000,000

4 %

142,450,000,000

Lợi nhuận sau thuế

3,218,000,000

13%

2,090,000,000

 

- Trong tháng 6/2017 Công ty HCD đã tiến hành đưa máy móc dây chuyền về lắp đặt và vận hành để đi vào hoạt động.

- Ngày 22/6/2017 Chủ tịch hội đồng quản trị đã ký quyết định Ông Nguyễn Đức Quang giữ chức vụ Giám đốc nhà máy sản xuất bao bì tại Bắc Ninh.

Hình minh họa

- Kể từ khi  nhà máy đi vào hoạt đông : sản phẩm của Công ty đã được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên. Ngoài dịch vụ thương mại chuyền thống thì sản phẩm của nhà máy đưa ra thị trường đã đươc thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, thị trường đánh giá cao về chất lượng sản phẩm của Công ty cung cấp

HCD News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: