HOÀN THÀNH VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC 6% BẰNG TIỀN

HOÀN THÀNH VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC 6% BẰNG TIỀN
HCD - INVESTPRO: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUÂT VÀ THƯƠNG MẠI HCD ( MÃ ck : HCD ) xin công bố thông tin chi trả cổ tức 6% bằng tiền tới Quý cổ đông, nhà đầu tư như sau:

 Theo Nghị quyết HĐQT số: 0203/2017/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2017 và danh sách hưởng quyền chốt ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc chi trả cổ tức 6% bằng tiền của năm 2015. Hôm nay , ngày 25/5/2017 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 6% bằng tiền như đã nêu trên.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, nhà đầu tư biết để thực hiện việc nhận tiền theo quy định.

Quý cổ đông, nhà đầu tư  có thắc mắc hoặc yêu cầu gì xin thông tin về công ty theo thông tin liên hệ
Điện thoại: 04. 33518419 Hotline : 0978 066 686
Email: info@hcdgroup.com.vn / quangnd@hcdgroup.com.vn

HCD - News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: