DỰ KIẾN DOANH THU CỦA HCD - QUÝ 3/2016

DỰ KIẾN DOANH THU CỦA HCD - QUÝ 3/2016
Thông tin từ Ban lãnh đao HCD: Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế quý 3 dự kiến đạt lần lượt là 150 tỷ đồng và 5.5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của công ty đạt 436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng (tương đương mức eps đạt 1.200 đ cho 9 tháng đầu năm 2016), gia tăng mạnh so với cùng kỳ. Khối lượng đơn đặt hàng các sản phẩm hạt nhựa tiếp tục ở mức cao nhờ vào nhu cầu gia tăng từ các phía đối tác sản xuất, đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags: