Tin tức Tổng hợp

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

(HQ Online)- Kiểm soát chặt công tác khai báo trị giá trên hệ thống quản lý tập trung từ cấp Tổng cục để phát hiện các mặt hàng có dấu hiệu gian lận; sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá một cách linh hoạt; đảm bảo quản lý thống nhất trong công tác kiểm tra, xác định trị giá trong thông quan và sau thông quan... là những điểm trọng tâm mà ngành Hải quan sẽ triển khai trong công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

 

 

Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành 3 Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá với 70 nhóm hàng tương đương với hơn 7.000 mức giá tham chiếu kèm theo.

 
Theo thống kê trong năm 2017, Cục Thuế XNK đã có khoảng 45 công văn chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác giá; 661 dòng hàng chỉ đạo trên GTT02 (Chương trình quản lý dữ liệu giá tính thuế) đối với các mặt hàng: Ô tô, ô tô tải, rượu, thiết bị vệ sinh, tủ lạnh, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng... Việc chỉ đạo thường xuyên của Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, sai sót trong công tác trị giá của các cục hải quan địa phương để có những biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao ý thức thực hiện đúng các quy định về trị giá của cán bộ công chức và góp phần tăng thêm số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

 

Có thể thấy, với công tác quản lý chặt chẽ này, năm 2017, tổng số thuế thu được do tham vấn giá vào NSNN đạt khoảng 736 tỷ đồng, tổng số tiền tăng thu do ấn định thuế trong công tác kiểm tra trị giá là khoảng 162 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành hơn 100 công văn hướng dẫn, quy định trách nhiệm của các cục hải quan địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan trong việc cung cấp thông tin, đề xuất bổ sung, sửa đổi Danh mục và quy định chế tài xử lý đối với trường hợp cung cấp thông tin không kịp thời, không chính xác, thực hiện đánh dấu nghi vấn, tham vấn, KTSTQ, xác định trị giá, cập nhật dữ liệu không đúng quy định.

Với giải pháp trên đã nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, đảm bảo mức giá tham chiếu sát với mức giá thực tế, phục vụ công tác kiểm tra trị giá hải quan, chống gian lận thương mại qua giá. Việc quy định rõ các hình thức kỷ luật đối với việc xác định dấu hiệu nghi vấn, xác định trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu không đúng quy định đã nâng cao ý thức của cán bộ công chức thực hiện công tác trị giá, góp phần tăng thu cho NSNN.

Xác định việc quản lý khai báo trị giá hải quan là công tác quản lý hải quan quan trọng để ngăn chặn tình trạng khai báo giá thấp, ảnh hưởng đến số thu NSNN, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng cho biết, năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả trong công tác quản lý trị giá trong năm trước, bên cạnh đó sẽ tập trung sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật và công tác tổ chức thực hiện quản lý trị giá để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý trị giá hải quan.

 

 

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Thuế XNK, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá, năm 2017 công tác kiểm soát trị giá đã được triển khai tốt, trong đó đặc biệt là việc thường xuyên rà soát dữ liệu thông tin trên hệ thống GTT02 kiểm tra việc thực hiện công tác giá của các cục hải quan địa phương đã kịp thời phát hiện những nghi vấn và có những chỉ đạo kịp thời, tránh được gian lận và thất thu cho ngân sách nhà nước. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm để triển khai công tác quản lý hải quan trong năm 2018.

 
Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/201/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống thất, đúng các quy định về công tác kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn, kiểm tra sau thông quan, xây dựng danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và xử lý vi phạm trong công tác giá.

 

Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, nhằm tăng cường công tác quản lý giá, năm 2018 sẽ tập trung kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng thuế suất cao, kim ngạch lớn, NK thường xuyên...

Trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt thời gian sửa đổi, bổ sung các danh mục này. Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế XNK sẽ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thu thập đầy đủ các nguồn thông tin phục vụ công tác xác định trị giá. Các nguồn tin sau khi thu thập phải quy đổi về trị giá hải quan của hàng hóa XNK đang được xác định trị giá và kiểm chứng các nguồn thông tin. Chỉ sử dụng các nguồn thông tin sau khi đã được kiểm chứng có mức độ tin cậy để xác định trị giá. Không sử dụng các nguồn thông tin còn đang nghi vấn, chưa xử lý, kiểm chứng hoặc mức giá tham chiếu tại danh mục để xác định trị giá.

Song song với đó, thực hiện nghiên cứu các mô hình tham vấn hiện nay của  các cục hải quan tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó đánh giá ưu, nhược điểm để đề ra mô hình phân cấp tham vấn, bố trí nguồn nhân lực hợp lý hoạt động có hiệu quả. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và nguồn lực tại đơn vị để tổ chức thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan, đảm bảo quản lý thống nhất trong công tác kiểm tra, xác định trị giá trong thông quan và sau thông quan. Đồng thời bố trí, phân công các cán bộ công chức đã được đào tạo về trị giá, có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế thực hiện công tác tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan;

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý khai báo trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức các lớp đào tạo thực tế, tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác giá tại đơn vị; hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá những rủi ro về công tác kiểm tra, xác định trị giá trong toàn đơn vị, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh và xử lý đối với cán bộ, công chức, lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định.

Thực hiện thanh tra kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá những rủi ro về công tác kiểm tra, xác định trị giá trong toàn ngành, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh và xử lý đối với cán bộ, công chức, Lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định

Nâng cấp chương trình GTT02 theo các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ công tác quản lý trị giá. Thường xuyên rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá làm cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra sau thông quan về trị giá không để tình trạng chấp nhận trị giá, xác định trị giá thấp không đúng quy định, không để tình trạng tồn đọng các hồ sơ không được kiểm tra sau thông quan. Đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định thì kiên quyết xử lý vi phạm.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Bài viết khác:

Dầu tăng mạnh dù dự trữ tại Mỹ nhảy vọt, còn xăng lên đỉnh 6 tháng

Giá dầu tăng hơn 1% sau quyết định của Ả-rập Xê-út

Citigroup: Giá dầu sẽ giữ đà tăng trong cuối năm 2018, có thể lên 90 - 100 USD/thùng

Không tính thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy

Thị trường ngày 17/10: Áp lực nguồn cung đẩy giá dầu tăng trở lại

Thị trường ngày 25/9: Giá dầu tăng vọt, vượt 81 USD/thùng

Giải đáp nhiều vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tài sản vào nội địa

Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Giá dầu tăng hơn 2% do ảnh hưởng từ bão

Tháng thứ 10 liên tiếp các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu

Quy trình giải quyết miễn thuế hàng NK theo điều ước quốc tế

Dầu thô tăng giá nhờ trợ lực từ thỏa thuận Mỹ - Mexico

Cần điều kiện gì để được giảm giá trong khai trị giá hải quan?

Dầu thô tăng giá nhờ triển vọng tích cực về căng thẳng Mỹ - Trung

40 năm tái chế phế liệu đã cho "ra lò" các tập đoàn Trung Quốc tỷ đô chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Muốn điều chỉnh thời gian miễn thuế phải lập danh mục hàng hóa NK

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Kinh tế 7 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh, dầu thô tăng giá

Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

Hướng dẫn mới nhất về quản lý phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam

Dầu Brent tăng hơn 1% trước khả năng gián đoạn nguồn cung từ Libya và Venezuela

Giá dầu thô Mỹ đạt đỉnh 3,5 năm vì căng thẳng với Iran

Thủ tục hoàn thuế thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Dầu WTI tăng liền 4 phiên lên cao nhất trong 2 tuần

Thị trường hàng hóa ngày 14/6: Dầu tăng, thép cây tiếp tục lên giá, khí gas tự nhiên cao nhất 4 tháng rưỡi

Giá dầu WTI tăng dù OPEC tăng sản lượng

Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

Giá thép lên cao nhất kể từ tháng 3/2018

Yêu cầu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên

15 loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Hàng tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày

Giá dầu đạt đỉnh kể từ 2014 vì tình hình Venezuela

Tăng trưởng kinh tế 2018 có thể lên tới 7,02%

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Giá dầu cao nhất kể từ 2014, đe dọa tâm lý tiêu dùng

Dầu thô tăng giá, chênh lệch WTI và Brent lớn nhất 5 tháng

Dự trữ thép Trung Quốc giảm mạnh, biên lợi nhuận ngành thép dự báo tăng mạnh

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những điểm mới về khai báo, kiểm tra hải quan

Giá dầu tăng 3%, đạt đỉnh 3,5 năm

“Điểm mặt” thách thức xuất khẩu ngành hàng chủ lực

Điều kiện để hàng XNK tại chỗ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Giá sắt thép nhập khẩu tăng mạnh

Giá dầu tăng bất chấp trữ lượng dầu thô Mỹ tăng

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Giá dầu tiếp tục tăng gần 1%

Giá dầu châu Á ngày 19/4 vọt lên mức 'đỉnh' của hơn ba năm

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang

Cụ thể hóa quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giá dầu tăng trở lại do số lượng giàn khoan Mỹ giảm

Hơn 26.600 C/O mẫu D điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN

Xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ

Dầu leo dốc gần 6% trong tuần tăng mạnh nhất trong 8 tháng

Giá dầu đầu tuần phục hồi mạnh 2%

Giá thép không ngừng tăng sau Tết

Giá dầu tăng, đạt đỉnh 3 tuần

Nguyên liệu thô tăng giá kéo giá thép tiếp tục tăng

Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa

Giá dầu Brent tăng mạnh vượt ngưỡng 71 USD

Dự báo ngành thép tăng trưởng 20 - 22% trong năm 2018

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu

Năm 2018, ngành Hải quan đẩy mạnh đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Giá dầu cuối tuần tiếp tục tăng

Giá dầu tăng mạnh, dần tiến tới ngưỡng 70 USD/thùng

Giá thép tăng trở lại do tín hiệu tăng cường thắt chặt sản lượng của chính phủ Trung Quốc

Số lượng giàn khoan Mỹ giảm, giá dầu thô đầu tuần tiếp tục tăng

Khai báo C/O mẫu D điện tử qua một cửa ASEAN như thế nào?

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

Giá thép tăng gần 50% trong năm 2017

Giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong 2,5 năm

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khai thuế

Chính phủ ra quy định mới về thuế VAT

Giá dầu tăng nhẹ trước kỳ công bố số liệu tồn kho Mỹ

Hàng NK để sản xuất XK bị tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK

Giá dầu thô tăng hơn 1%

Sản phẩm nhựa nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm trên 65% tổng kim ngạch

Hàng nghìn mặt hàng sẽ áp dụng biểu thuế xuất thông thường mới

Hải quan giám sát chặt mặt hàng thép

XNK cuối năm tăng cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh

Giá thép tại Thượng Hải đạt đỉnh 6 tuần nhờ triển vọng 2018

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

Giá thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu lên cao nhất trong 2 năm rưỡi

Thêm 6 ngân hàng tham gia đề án nộp thuế điện tử 24/7

Sản lượng ống thép 10 tháng 2017 tăng gần 18% so với cùng kỳ

Giá dầu trên đà tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp do bất ổn ở Ả-rập Saudi

Giá dầu tăng mạnh hơn 3% do bất ổn tại khu vực Trung Đông

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu thô tăng 3 ngày liên tiếp do triển vọng nhu cầu dầu 2018 tích cực

Dầu tăng nhẹ trước những gợi ý của OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người dân

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Phải có lý do chính đáng mới được thay đổi loại hình từ nhập khẩu sang quá cảnh

Sản lượng thép thế giới tháng 8 tiếp tục giữ đà tăng trưởng 6,3%

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

Giá thép tăng cao kỷ lục

Giá dầu tăng khi Mỹ tăng cường nhập dầu thô

Các nhà máy thép Trung Quốc chạy đua tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Quản lý thế nào khi doanh nghiệp đổi địa bàn làm thủ tục hải quan?

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

Giá dầu tăng mạnh sau khi báo cáo của IEA được công bố

Giá dầu thô tăng sau khi Ả-rập Saudi bàn về khả năng kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác

Thời điểm nộp chứng từ xuất xứ không phụ thuộc vào thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Giá dầu tăng do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 8 tuần liên tiếp

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY HCD

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

Sau đợt "bão giá" thép, giá hàng loạt kim loại khác liên tục lập đỉnh

Giá dầu lên cao nhất trong 2 tháng trở lại đây

DN có thể ghi nhãn và chịu trách nhiệm khai báo theo hợp đồng mua bán

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi sát sao trữ lượng và sản lượng dầu thô Mỹ

Giá dầu tiếp tục đà tăng lên mức kỷ lục gần 2 tháng

Năm 2017 tăng trưởng ngành thép 12% hoàn toàn khả quan

Giá dầu quay đầu tăng mạnh sau cam kết của Ả-rập Saudi

Triển vọng giá dầu: Cuộc họp OPEC cận kề, nhà đầu tư lo lắng sản lượng của OPEC sẽ tăng

Giá dầu "tăng tốc" do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh

Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Trung Quốc giảm xuất khẩu thép, thương lái nước ngoài dè dặt

Dầu tăng liền 3 phiên lên cao nhất từ đầu tháng 7

Nguyên liệu NK sản xuất hàng hóa, đã thực XK có được hoàn thuế?

Trung Quốc bắt đầu đợt càn quét nhà máy thép kém chất lượng, thị trường thép sẽ tái cân bằng?

Giá dầu quay đầu tăng sau phiên lao dốc cuối tuần trước

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Luật Thuế XK, NK cần được hướng dẫn cụ thể hơn

Hàng tái nhập không phải nộp thuế trong thời hạn tái chế

Giá dầu thô quay đầu tăng

Hoàn thuế Giá trị gia tăng điện tử: Bước tiến mới hướng tới minh bạch của ngành Thuế

Phế liệu dư thừa được miễn thuế NK khi tiêu thụ vào nội địa

242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK

Mỹ Latinh gia tăng nhập khẩu thép từ Trung Quốc

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Gần 50% lượng thép nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc

Ngành thép sẽ có sự phân hóa

Mỹ chấm dứt một phần rà soát thuế chống bán phá giá sản phẩm đinh thép Việt Nam

Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%

Triển vọng giá dầu tuần này: Thị trường lo lắng trữ lượng dầu đá phiến của Mỹ

“Nâng cấp” nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế

Không được hoàn trả thuế tự vệ nếu không trực tiếp NK thép

Gỡ vướng cho doanh nghiệp về ưu đãi, ân hạn thuế

Sản lượng thép Trung Quốc liên tục phá kỷ lục

Từ 1-7, kinh doanh miễn thuế phải có phần mềm kết nối với hải quan

Thủ tục NK phế liệu vướng do văn bản chưa rõ ràng

Giá dầu bật tăng sau cuộc khủng hoảng ngoại giao trong thế giới Ả Rập

Nguyên liệu NK đã nộp thuế khi chuyển mục đích sử dụng sẽ được hoàn thuế

OPEC, các nhà sản xuất ngoài OPEC cam kết cắt giảm tồn kho xuống mức trung bình 5 năm

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, giá dầu về đáy gần 1 tháng

Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép

Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 29/5/2017

Các nhà đầu cơ gia tăng đặt cược vào giá dầu sau quyết định của OPEC

Mở rộng thu thập thông tin đến doanh nghiệp vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài "khẩu chiến" về việc bảo hộ thép

Nắm bắt vướng mắc về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

OPEC có cần dầu đạt giá 80 USD/thùng không?

Gỡ vướng về báo cáo quyết toán, vật tư dư thừa, kho ngoại quan

Giá dầu tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp OPEC

Giá thép cao nhất 2 tháng do Trung Quốc tăng cường chiến dịch bảo vệ môi trường

Tính phụ phí CIC tính vào trị giá hàng NK

Giá dầu nối tiếp đà tăng

Không miễn thuế XK đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu NK

Dầu vọt hơn 2% lên đỉnh 2 tuần sau tuyên bố chung của Ả-rập Xê-út và Nga

DN nên lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

Không trực tiếp NK, ủy thác NK không được gia hạn nộp thuế GTGT

Hàng NK để góp vốn không phải nộp thuế GTGT

Hoàn thiện pháp lý để mở rộng kết nối Hải quan với doanh nghiệp kho, bãi, cảng

Đồng USD tăng kéo giá dầu thô giảm

Dầu khởi sắc trước khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến năm 2018

Thị trường PVC nội địa Trung Quốc dừng giảm giá

Dầu WTI bất chợt rớt mốc 47 USD xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2016

Dầu sụt hơn 2% và rớt mốc 48 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 1 tháng

Phải làm gì khi mất tờ khai hải quan?

Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ biến động trái chiều

Ngành sản xuất thép Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bão hòa

Chuyên môn hóa công tác kiểm định trong tình hình mới

Sẽ không có thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK

Các tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có lãi lớn

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD

Headquarter Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương
Office Văn phòng điều hành: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Factory Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Call Tel: 0222. 3903666- Fax: 0222.3903596
Email Email: info@hcdgroup.com.vn
Web Website: www.hcdgroup.com.vn - www.hcdgroup.vn - www.hcd-invest.com.vn

Warehouse Trung tâm kho vận:
Kho vận 1: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho vận 2: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đang trực tuyến: 20
Hôm nay: 197
Hôm qua: 1,381
Tất cả: 1,083,551